دسته بندی سایت دسته بندی سایت

پروژه های طلایی

هاست
پروژه های طلایی » عضویت ویژه

عضویت ویژه

اشتراک ویژه نقره ای

18/000تومان

 • اشتراک يک ماهه ( 30 روزه )
 • دانلود روزانه 7 طرح
 • دانلود 200 طرح طی دوره
 • دسترسی نامحدود به فایلها
 • دانلود با سرعت بالا
 • دانلود با ترافیک نیم بها
 • پشتیبانی قدرتمند
 • دانلود با لینک مستقیم

اشتراک ویژه طلایی

18/000تومان

 • اشتراک يک ماهه ( 30 روزه )
 • دانلود روزانه 10 طرح
 • دانلود 300 طرح طی دوره
 • دسترسی نامحدود به فایلها
 • دانلود با سرعت بالا
 • دانلود با ترافیک نیم بها
 • پشتیبانی قدرتمند
 • دانلود با لینک مستقیم

اشتراک ویژه الماسی

18/000تومان

 • اشتراک يک ماهه ( 30 روزه )
 • دانلود روزانه 20 طرح
 • دانلود 600 طرح طی دوره
 • دسترسی نامحدود به فایلها
 • دانلود با سرعت بالا
 • دانلود با ترافیک نیم بها
 • پشتیبانی قدرتمند
 • دانلود با لینک مستقیم
نکات قبل از خرید

1. برای خرید اشتراک ویژه باید حساب کاربری در سایت داشته باشید ، لطفا قبل از اقدام به پرداخت در سایت عضو شوید.

2. شما مجاز به فروش و یا هدیه طرح ها نیستید. فقط مجاز به چاپ طرح ها می باشید.